PMP

PMP - Project Management Professional PMP har blivit ett begrepp som förknippas med "excellence in project management" och är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning. Idag är omkring 300 000 certifierade över hela världen, varav mer än 1600 i Sverige. Uppdaterat 2012-09-09
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg

Årets projektledare 2013

Projektnäring med korande av årets projektledare

I dag var jag för första gången på Projektnäring och lyssnade under en förmiddag på några intressanta föreläsningar samt var med om att fira årets projektledare.

Dagens program såg ut så här:

Philip Runsten

Philip Runsten är forskare på Handelshögskolan i Stockholm, med gedigen erfarenhet av företags- och projektledning. Hans forskning utgår ifrån det faktum att arbetsgrupper vanligen presterar långt under sin potential. Att gruppen har tydliga och gemensamma mål anses ofta vara avgörande för framgång men så är inte fallet.

Han menade att en förutsättning för framgångsrika grupper var att det finns en kollektiv intelligens som uppstår endast om det föreligger komplexa bilder av uppgiften och målen.
Ju enklare målbild desto mindre kollektiv intelligens.
Vidare har han i sin forskning visat att lågeffektiva ledningsgrupper ägnar sig åt huvudsakligen problemlösning men de högeffektiva ledningsgrupperna sysslar med utforskande och ifrågasättande problemformuleringar.

Vidare lyfte han fram ett antal faktorer som främjar effektivt samarbete i projektgruppen och grupper generellt.
Utomordentligt intressant och underhållande!

Mikael Genberg

Mikael Genberg har under de senaste decenniet drivit ett antal spektakulära hotellprojekt både i Sverige och internationellt. Några exempel är undervattenshotellet Utter Inn och Zanzibar Undervattenshotell.
Dessutom driver han projektet ett litet rött hus på månen och han har också satt upp ett litet rött hus på Globen.
Han ansåg att mod, vision och kompetens är nyckelkomponenter för ett lyckat projekt. Jag är böjd att hålla med efter att ha hört detta mycket roliga föredrag.
Mikael framhöll också vikten av att sätt sina mål så högt att delmålen blir möjliga. Ett hus på Globen skulle bara kunna vara möjligt om huvudmålet var ett hus på månen!

Sista frågan till oss i publiken var ”Vilket är ditt hus på månen?”

Årets Projektledare 2013

Svenska ProjektAkademien tilldelade Martin Österdahl den prestigefyllda
utmärkelsen idag med följande motivering:
”Martin Österdahl har på ett imponerande sätt lyckats få många kreativa
individer att sträva mot ett och samma mål, vägledda av en stark idé som varit
bärande genom hela projektet. Han lyckades tillsammans med sin
organisation och under mycket stor tidspress överträffa projektets mål och
skapa långsiktiga effekter för såväl Sverige som för efterföljande projekt i
andra länder. Nyckeln till framgång var tidiga tuffa beslut om riktning, en
beslutsprocess och projektstruktur i ordinarie organisation samt ett tydligt
idéburet ledarskap.”

Här ser vi ett exempel på resultatet av projektet:

De övriga två projektledare som var nominerade till Årets Projektledare 2013 var:

» Anders Granberg, som såg till att Facebook miljardinvesterade i ett megadatacenter i Luleå

» Lars Bergdahl, som projektledde utbyggnaden av den internationellt viktiga transportlänken Haparandabanan

Avslutningsvis vill jag tacka Projektnäring för ett bra genomförande och jag vill verkligen rekommendera andra att besöka Projektnärings föreläsningar!

MatsRG

PMI Sweden Congress 2013

Så var det dags för årets tillställning med stort T för svenska PMIare. PMI Sweden Congress 2013 som genomfördes på det anrika och mycket vackert belägna Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand.

Talarlistan var lång och imponerande och så här såg mitt val ut.

Jag skall lyfta fram några höjdpunkter från några av dem och komma med lite personliga reflektioner.

Måndag

Keynote 1

Miles Shepherd

Passion, Projects and Professions

Detta anförande lyfte visseligen fram vikten av projektledare som yrke men förmådde inte fånga mitt intresse speciellt mycket. Möjligen beroende på att det var direkt efter lunch.

Lars Thorö

3 millioner m3 vatten är i vägen – Tömning av Dannemora gruva

En utomordentligt intressant genomgång av hur projektet med att tömma vatten hur gruvan drevs. Många inblandade företag och samarbeten spetsade tlll genomförandet och gjorde att man måste hålla tungan rätt i mun.

Anki Josefsson Anna Antonsson

Hårda utmaningar, mjuka lösningar – att förändringsleda Svensk Polis.

En svårjobbad organisation får man nog säga att polismyndigheterna är. De är ju så många fortfarande.

Angelica Sandholm

Give trust and let grow – the coaching leader.

Några inblickar i coachingens värld fick vi oss till livs.

Ersättning för Keynote 2

Jens Leo Iversen

Passion For Projects Applied in Education

En spännande föredrag om att införa projektledning som ämne i den norska skolan. Något att ta efter i Sverige kanske?

Tisdag

 Keynote 3

Raed Haddad

No more ROI! A new approach of presenting the impact of your project management investment .

I stället för att bara se på vad man tjänar i kronor och ören så skall man se på vad man totalt sätt tjänar på projektet

Anette Hallin, Tina Karrbom-Gustavsson

Ett forskningsprojekt på kompetent projektledning

Här har vi dagens höjdpunkt. Anette och Tina presenterade sin teori om situationsanpassad projektledning som också kommer fram i deras nya bok som just heter Projektledning. Köp den1

Anita Ekvall

Att hantera olika affärskulturer strategiskt

Ett mycket intressant föredrag av den erfarna Anita Ekvall som belyste de kulturella skillnaderna mellan några av våra vanligaste afffärspartenrs.

 

Mattias Hällström

Fem trender/ modeord inom projektledning som du behöver känna till

Ännu ett mycket bra forskningsorienterat föredrag av grundaren till Projectplace. Mycket bra och spännande!

Keynote 4

Omar Zein

Project Management across Cultures

Om skillnader mellan feminint och maskulint förhållningssätt bland projektledare i olika länder. Det fick mig inte att tända till riktigt ordentligt heller.

 

 

Sammanfattningsvis så tycker jag att de föredrag som var intriktade på forskning samt praktiskt genomförande var intressantast!

Min nästa stora konferens blir i Istabul den 22-24 april.

Vi ses där!

 

MatsRG, PMP

 

Slutrapport klar Terräng-SM 2011

Jaha nu har jag skrivit klart slutrapporten från Terräng-SM 2011. Det kan synas väldigt sent eftersom tävlingen genomfördes i april 2011.

Det absolut viktigaste var i alla fall att rapporten blev klar och att därmed alla aktiviteter är genomförda och dokumenterade. Nu kan alla intresserade inom klubben ta del av den rapporten för framtida bruk!

Sportsligt
Det blev fina och rättvisa tävlingar som genomfördes på ett proffsigt sätt. Chiptidtagning användes för första gången i terräng-SMs historia.

Ekonomi
Sammanfattningsvis så blev det en mindre förlust på tävlingen och det berodde på lite för få deltagare jämfört med vad vi trodde samt att ljudet och lastbilstransporter blev dyrare än väntat.

MatsRG 

Agil projektledning som metod för framgång

Uppsala-nätverket i PMI Sweden Chapter hade i går den 19 april ännu en nätverksträff i trevlig pub-miljö på Agave i Uppsala.

Undertecknad och ca 15 andra var där och lyssnade på välmeriterade Jonas Ekberg som berättade hur han som projektledare vände 1177.se-projektet från undergång till framgång.

Det jag tog fasta på som framgångsfaktorer var att man i det agila synsätter fokuserar extremt mycket på information och delaktighet vilket tillsammans med förmågan att leverera i tid gjorde att projektet svängde från att vara på väg att misslyckas till att bli en jättesuccé.

Tre-veckorstakten för sprintarna verkar också ha varit ett bra sätt att få struktur och jämn fart på projektet vilket gjorde det lättare, eller åtminstone mindre svårt, att styra mot målet.

Självklart beror det också på vem som sitter bakom ratten i projektet också och Jonas var en av de 4 nominerade till årets projektledare. Slutligen blev det den mycket duktiga Marie Reinicke som fick utmärkelsen.

Jag ser redan nu fram emot nästa näverksmöte i Uppsala. Gå du också om du har möjlighet!

 

MatsRG, PMP

 

 

Project Management Professional

Läs mitt senaste inlägg på ProjectPlaces blogg.

 

MatsRG, PMP

Goda råd när du skall driva en förstudie till ett projekt

Jag har fått några förstudier på mitt nuvarande uppdrag.
Jag har drivit dem en tid och det kan vara dags att reflektera lite över tillvägagångssättet.

En förstudie skall visa på om det lönar sig att genomföra ett projekt samt planera översiktligt för dess genomförande. Hur gör man då för att göra en bra förstudie nu och samtidigt vara väl rustad inför det kommande projektet?
Att beakta är då också att budgeten är ganska snäv och resurstilldelningen likaså.
Ju mer du gör i förstudien desto bättre förberedd är du sen i genomförandefasen av projeket.

Samtidigt skall man inte glömma att det är inte säkert att projektet blir av om det visar sig att investeringen blir för dyrt och kanske tar för mycket tid och resurser att genomföra.

För att få fram investeringskostnaden så skall jag ta in budgetofferter på jobbet som skall utföras. Underlaget för denna förfrågan är en användarkravspecifikation. Ju bättre specificerad den är desto mer välunderbyggd budgetoffert kan jag få. Alltså tar jag fram en bra kravspecifikation och får därmed en bättre budgetoffert. Som grädde på moset har jag en bra kravspecifikation också när och om projektet blir av.

Sammanfattningsvis, var noggrann i förstudien så får du bättre underlag nu och i framtiden!

MatsRG

 

 

 

 

Att starta ett nytt projekt från noll

Så var det dags igen att komma till en ny plats och en ny organisation för att köra igång ett nytt projekt.
Jag har gjort det förut ett stort antal gånger så själva företeelsen är inte ny utan den känns bekant.
I det här fallet så har jag varit på företaget men inte på själva avdelningen som är projektkontoret.

Du får en uppdragsbeskrivning som berättar i stora drag vad som skall göras och när.
Steg 1 är givetvis att lusläsa beskrivningen och be om en genomgång muntligt av förutsättningarna.
Steg 2 är att sätta sig in i projektmodellen för att förstå vilka aktiviteter och dokument som måste utföras respektive tas fram.
Steg 3 är att rådfråga någon erfaren anställd projektledare vad som formellt krävs och hur rutinerna ser ut.
Steg 4 är att börja skriva en Projektplan med därtill hörande dokument utifrån den givna mallen. För varje kapitel i planen reser sig nya frågor som måste besvaras med hjälp av den information som kommit fram ovan.
Det blir en iterativ process som så småningom leder till en färdig förankrad projektplan och snart kan man börja med själva utförandet.
Sanning att säga så pågår oftast utförandefasen parallellt då det gäller att beställa utrustning med lång leveranstid. Man får sällan uppdraget så lång tid i förväg att alla faser kan genomföras sekvensiellt:-)

Från att ha varit ett ostrukturerat kaos med en mängd olika tankar som jagar fram och tillbaka genom huvudet om vad som skall göras och när har projektet blivit strukturerat på ett tydligt överskådligt sätt som går att förstå och hantera.
Att vara projektledare är härligt!
Det gäller dock att hålla sig inom de lagar och regler som gäller så att man inte hamnar i tidningen med sitt projekt.

MatsRG, PMP

Varför skall du certifiera dig som projektledare?

Den frågan kanske många ställer sig när de hör talas om PMP och andra certifieringar. Jag fick den frågan för en tid sedan när en en affärsbekant kontaktade mig och ville veta lite mer om hur man certifierade sig som PMP.

Om vi först går igenom vad som krävs för att bli en PMP så är det följande hämtat från pmi-se.org

Krav och förutsättningar

För att bli PMP ska fastställda krav på utbildningsnivå och erfarenhet av projektledning uppfyllas.

Kategori 1: För den som har en ”Bachelors Degree”, d.v.s. högskoleexamen eller motsvarande utbildning krävs:

  • 4500 projektledartimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste åtta åren
  • 35 h formell projektledarutbildning

Kategori 2: För den som har ”High School Diploma”, d.v.s. gymnasial examen krävs:

  • 7500 projektledartimmar under minst de senaste fem och som högst de senaste åtta åren
  • 35 h formell projektledarutbildning

Mer detaljerad information finns i PMP Credential Handbook.

Svaret på frågan är nog beroende på hur man vill se på sig själv? Om man betraktar sig själv som en duktig och kompetent projektledare så stärks den bilden av att man pryder sig själv med en certifiering som PMP.

Det är visserligen lite jobb att ta den examen som det är fråga om men det är inte på något sätt omöjligt även för en hårt arbetande småbarnsförälder. Läs även om mitt sätt i ett tidigare inlägg på denna blogg.

Det är också så att om man är konsult så kan man ta mer betalt om man är certifierad och även det är ju bra. Är du anställd så kan du enklare begära högre lön när du byter jobb. Det är alltid svårt att få mer betalt på samma ställe även om du byter uppgifter.

Sammanfattningsvis, du skall certifiera dig för att du är stolt över dig själv och det arbete du utför som projektledare!

MatsRG, PMP

 

 

Terräng-SM 2011 hur gick det?

Tävlingsprojektet Terräng-SM 2011 har nu slutfört sin genomförandefas och tävlingen är framgångsrikt avklarad.

Avslutningsfasen har inletts med uppföljning av erfarenheter och ekonomisk genomgång.

Men först lite mer information om hur det gick i själva tävlingen, dvs genomförandefasen.

Det fungerade alldeles utmärkt med alla banförberedelser och alla bilar och nästan tillräckligt med personal var på plats i rätt tid.

Utrustning och material kom på plats enligt plan.

Tävlingsdagarna var soliga och fina med utmärkta förhållanden.

Det var mycket nöjda deltagare och sportsligt blev det en bra tävling.

Resultatet hittar du här.

 

Just nu jobbar jag med att sammanställa ekonomin och alla erfarenheter. När det är klart skall slutrapporten skrivas och all dokumentation lagras på rätt ställe.

 

Soliga hälsningar,

MatsRG, PMP

 

 

 

 

 

18 dagar kvar till terräng-SM 2011

Nu närmar sig obevekligen slutdatum för terräng-sm 2011 och det går bra att anmäla sig på terrangsm2011@gmail.com.

Snön smälter mer och mer och varmare väder är i antågande.

Statusrapport

Har hänt sen sist

Alla tillstånd är klara från polis, kommun och slotsfogden.

Funktionärer finns.

Nummerlappar och plaketter är beställda.

Banövergångar är beställda och finns hemma.

Händer härnäst

Inspektion av banan av bankontrollanten sker den 8 april.

Detaljplanering av funktionärsysslor

Detaljplanering av banpreparering

Risker och möjligheter

Solsken innebär deltagar och publikrekord:-)

 

Ni är alla välkomna att anmäla er på terrangsm2011@gmail.com och få mer information på terräng-sm 2011.

PM publiceras inom kort.

MatsRG

 

 

 

 

 

 

 

MediaCreeper