Olika projekt inför sommaren

När den varma och sköna årstiden sommaren kommer, brukar många se till att starta upp olika projekt för att få ordning och reda i sitt liv. Något som är utöver det vanliga att göra, är att varje person ser till att rensa ur sin egen garderob för att kunna få plats med nya plagg som har införskaffats. Det som man då gör är att man gör garderoben mer fin och blir av med det som kanske inte passar eller om det istället är mest lämpligt att ha klädesplaggen under andra årstider.

En annan sak som oftast har blivit en trend år för år som går, är att varje person ser till att komma i form för att kunna visa en fin kropp när det väl är dags för att vistas på stranden. Långt innan sommaren ens har kommit så förbereder man sig på att träna och som leder till att man köper nya plagg som ska användas.

Vad innebär det att ha en projektledande roll?

Vad innebär det egentligen att vara projektledare? Vilken definition har ordet projektledare? En projektledares huvuduppgift är att ta ett projekt från start till mål. Det finns en rad olika verktyg man kan ta till nytta för att slutföra ett projekt och ta det till mål. Man ska vara väldigt noggrann med att tilldela rätt uppgifter till rätt person, det är en väldigt bra egenskap att ha som projektledare. Ledaren ska ha förmågan att se vilken person som är rätt för vilken uppgift.

Det är även bra att kunna snabbt se om personen behöver hjälp med sin uppgift eller helt enkelt inte klarar av den. Ibland är det bättre att ta ett steg tillbaka och erkänna sina misstag, tänka ut en lösning och sen ta två steg fram. Det många glömmer är att utvärdera ett projekt som har avslutats, se vad man gjorde bra och vad som var mindre bra och därefter ta med sig dessa erfarenheter till nya projekt.

Bra egenskaper att ha för att leda ett projekt

Det finns en rad olika egenskaper som är bra att man har ifall man mer eller mindre ska leda ett projekt. En egenskap som är bra att ha är att man bör vara organiserad och strukturerad, för är det som så att man inte är detta så kommer det inte att gå så bra med projektet. Något annat som är bra att tänka på är att man bör vara väldigt bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt, av den anledningen att saker behöver förmedlas både internt och externt i projektet.

Utöver allt detta så är det rätt bra att ha förutsättningar att kunna anpassa sig till rådande situationer samt att man ska ha den egenskapen att man kan arbeta med alla olika typer av personer. Oavsett om det är någon som inte kan leda ett projekt lika bra som en själv, så ska man ändå kunna visa en så bra sida av sig själv att projektet fullföljs på ett tillfredsställande sätt.

Att leda projekt

Att som ledare få en grupp människor, olika individer som innehar olika tjänster och olika erfarenheter, att sträva mot samma mål och resultat kan vara en utmaning. För att nå resultat bör man påverka sin grupp och de olika medarbetarna positivt och få dem att förstå att varje individ är av yttersta vikt för att projektet skall bli lyckat, att slutmålet nås. Det är en del av rollen som projektledare.

Men det handlar om så mycket mer än personalledning, alla detaljer skall fångas upp. Exakt vad som ingår i arbetet beror på projektet, men generellt sett så skall en projektledare ta fram en projektplan, tillsätta rätt personal för arbetet (dock är det inte helt ovanligt att man inte har någon styrning över personaltillsättningen, utan att någon annan har redan satt samman gruppen), ha koll på ekonomin, se att tidsplanen håller, göra riskanalyser och göra delmål och se till att dessa uppnås. Då projektet anses vara färdigt skall projektledaren överlämna det till beställaren och utvärdera arbetet; hur har det fungerat längs vägen, blev resultatet det beställda och önskade och vad kan göras bättre/annorlunda. Dessutom så skall medlemmarna i projektet få feedback och man gör ett gemensamt avslut.

Som projektledare så skall man alltså få projektet i hamn tillsammans med sin grupp, och som en god ledare så leder man sina medarbetare till framgång. Det är därför bra att hålla tillbaka sin tävlingslusta och egen önskan att synas, och att istället lyfta fram sina kollegor. Att vara ordningsam och inte bara ha koll på sina egna arbetsuppgifter utan även de andras kan vara avgörande för resultatet.

Med ovanstående nämnt så låter det som att en projektledares arbete går att likställa med en ”vanlig ledares” arbete, och så är det till viss del. Att ta hand om personal, budget och ekonomi, planering och så vidare är varje ledares vardag. Men skillnaden mellan att arbeta i projektform och i en löpande verksamhet är att projektet är unikt och temporärt – det spelar ingen roll om det är kort eller långt, det är något som utförs denna gång. Sedan kan förvisso ett annat likvärdigt projekt dra igång, men det är ändå ett annat uppdrag.