Att leda projekt

Att som ledare få en grupp människor, olika individer som innehar olika tjänster och olika erfarenheter, att sträva mot samma mål och resultat kan vara en utmaning. För att nå resultat bör man påverka sin grupp och de olika medarbetarna positivt och få dem att förstå att varje individ är av yttersta vikt för att projektet skall bli lyckat, att slutmålet nås. Det är en del av rollen som projektledare.

Men det handlar om så mycket mer än personalledning, alla detaljer skall fångas upp. Exakt vad som ingår i arbetet beror på projektet, men generellt sett så skall en projektledare ta fram en projektplan, tillsätta rätt personal för arbetet (dock är det inte helt ovanligt att man inte har någon styrning över personaltillsättningen, utan att någon annan har redan satt samman gruppen), ha koll på ekonomin, se att tidsplanen håller, göra riskanalyser och göra delmål och se till att dessa uppnås. Då projektet anses vara färdigt skall projektledaren överlämna det till beställaren och utvärdera arbetet; hur har det fungerat längs vägen, blev resultatet det beställda och önskade och vad kan göras bättre/annorlunda. Dessutom så skall medlemmarna i projektet få feedback och man gör ett gemensamt avslut.

Som projektledare så skall man alltså få projektet i hamn tillsammans med sin grupp, och som en god ledare så leder man sina medarbetare till framgång. Det är därför bra att hålla tillbaka sin tävlingslusta och egen önskan att synas, och att istället lyfta fram sina kollegor. Att vara ordningsam och inte bara ha koll på sina egna arbetsuppgifter utan även de andras kan vara avgörande för resultatet.

Med ovanstående nämnt så låter det som att en projektledares arbete går att likställa med en ”vanlig ledares” arbete, och så är det till viss del. Att ta hand om personal, budget och ekonomi, planering och så vidare är varje ledares vardag. Men skillnaden mellan att arbeta i projektform och i en löpande verksamhet är att projektet är unikt och temporärt – det spelar ingen roll om det är kort eller långt, det är något som utförs denna gång. Sedan kan förvisso ett annat likvärdigt projekt dra igång, men det är ändå ett annat uppdrag.